La desigualtat de gènere en el món laboral

A l’espai de l’Escola d’igualtat a Ràdio Sant Andreu hem parlat de les desigualtats de gènere en el món laboral i que podem fer per modificar i revertir aquesta situació. També hem analitzat i definit la divisió sexual del treball aportant dades concretes de desigualtats en l’entorn laboral.

Escolta aquí el programa de ràdio

 

Presentació de l’informe «Les dones en el mercat de treball» del Baix Llobregat

Dimecres 24 de març de 2021, presentació de l’informe «Les dones en el mercat de treball» del Baix Llobregat a càrrec de Lucia López Fernández, tècnica de l’Observatori Comarcal del Baix Llobregat.

https://youtu.be/CbPTTHhZl_k

En aquest acte coneixem dades actuals de la nostra comarca sobre accés al mercat de treball, formació, usos del temps i cura, entre d’altres indicadors importants.

És la igualtat una realitat?

Sovint haureu sentit a dir que «la igualtat és una realitat», o que «ja no cal» reivindicar els drets de les dones. És el que es coneix com el miratge de la igualtat (espejismo de la igualdad): la creença que ja s’ha avançat suficient, tenint en compte les lleis i altres drets que han estat aconseguits.

I encara que és evident que en els últims anys s’ha avançat molt en drets i accions per la igualtat, no podem negar les grans desigualtats encara vigents. En molts països, fins i tot, encara persisteixen legislacions perjudicials per a les dones o que no persegueixen la violència masclista.

Fent una mirada global, podem destacar algunes dades que ens indiquen perquè la igualtat no és, encara una realitat:

■1 de cada 3 dones pateix violència física i/o sexual a tot el món.

■ El 46% de les notícies reforça els estereotips de gènere.

■ En els parlaments només hi ha un 23% de diputades, de mitjana, a tot el món.

■ Només un 6,9% de les caps d’estat o de govern són dones.

■ Les dones guanyen un 24% menys que els homes a tot el món.

■ Per cada hora que els homes dediquen a tasques domèstiques les dones dediquen tres.

■ Només un 24% dels llocs d’alta direcció en empreses està ocupat per dones.

■ Només un 43% dels països tenen algun tipus de legislació sobre permís de paternitat.

■ Per al 30% de les dones la seva primer experiència sexual va ser forçada.

■ Més de 4 milions de dones són explotades sexualment en tot el món.

D’altra banda, les Nacions Unides dediquen l’Objectiu 5 dels Objectius de Desenvolupament Sostenible a promoure la igualtat de gènere. Un eix transversal amb el que destaquen que la igualtat, «no tan sols és un dret humà fonamental, sinó que és un dels fonaments essencials per a construir un món pacífic, pròsper i sostenible».

Entre d’altres dades, destaquen:

 • A nivell mundial, 750 milions de dones i nenes es van casar abans dels 18 anys i almenys 200 milions de dones i nenes en 30 països es van sotmetre a la mutilació genital femenina (MGF).
 • En 18 països, els esposos poden impedir legalment que les seves esposes treballin; en 39 països, les filles i els fills no tenen els mateixos drets d’herència; i en 49 països no existeixen lleis que protegeixin les dones de la violència domèstica.
 • Una de cada cinc dones i nenes, inclòs el 19% de les dones i les nenes de 15 a 49 anys, han sofert violència física i/o sexual per part d’una parella íntima, durant els últims 12 mesos. No obstant això,
 • Si bé en cert que les dones han aconseguit importants avanços en la presa de càrrecs polítics a tot el món, la seva representació en els parlaments nacionals de 23,7% encara està lluny de la paritat.
 • Només el 52% de les dones casades o en una unió, prenen lliurement les seves pròpies decisions sobre relacions sexuals, ús d’anticonceptius i atenció mèdica.
 • A nivell mundial, les dones que posseeixen terres agrícoles són només el 13 per cent.
 • Més de 100 països han pres mesures per a fer seguiment de les assignacions pressupostàries per a la igualtat de gènere.
 • Les dones en el nord d’Àfrica accedeixen a menys d’un de cada cinc ocupacions remunerats en el sector no agrícola. La proporció de dones en ocupacions remunerades fora del sector agrícola ha augmentat del 35% en 1990 al 41% en 2015.
 • En 46 països, les dones ara ocupen més del 30% dels escons en el parlament nacional en almenys una cambra.
 • A Àsia Meridional, el risc d’una nena de casar-se en la infància ha disminuït en més del 40% des de 2000.
 • Les taxes de nenes entre 15 i 19 anys sotmeses a mutilació genital femenina en els 30 països on es concentra la pràctica han baixat d’una de cada dues nenes a una de cada tres (és a dir, de 50 a un 30 per cent) des de 2000 fins a 2017.

En aquest enllaç pots veure tots els eixos i accions que l’ONU ha recollit als ODS per tal d’aconseguir la igualtat de gènere.

Podem esperar 60 anys per aconseguir la igualtat? En aquest vídeo, l’Institut Europeu de la Igualtat de Gènere recopila alguna de les últimes dades per països. Vídeo en anglès, amb opció d’activar els subtítols en castellà.

Si mirem les dades a nivell europeu, la realitat no és tan positiva com podria semblar: el mateix Institut Europeu de la Igualtat de Gènere (EIGE) ens recorda que en termes d’igualtat de gènere, «la UE avança a pas de tortuga».

Entre els estudis que publiquen, podem destacar l’Índex d’Igualtat de Gènere. Una eina per avaluar l’estat de la igualtat a tots els països de la UE, i que comptabilitza dades d’àmbits com poder, temps, coneixement, salut, diners i ocupació.

La dada amb una puntuació més baixa és el poder econòmic, social i polític, amb un 53% per l’any 2020.

Us convidem a veure els resultats per temes i fins i tot comparatives per països i anys a través d’aquest enllaç.

Gràfic per l’any 2020 de l’Índex d’Igualtat de Gènere. Font: EIGE